Programlama Temelleri Performans Görevleri

Soru 1: Kullanıcının adı ve bir sayı klavyeden girilerek, girilen sayı kadar ekrana kullanıcının adını yazan konsol programını yapınız.

Soru 2: 2+5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35…….+50 şeklindeki matematiksel serinin toplamını bulup ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 3: Klavyeden 10 adet sayı girilerek, bu sayılardan çift olanların toplamını bulup, ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 4: Aşağıda kodları yazılmış olan programın bellek değişken değerlerini ve ekran çıktısını bulunuz.

Soru 5. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ……………. 10 şeklindeki matematiksel serinin toplamını bulup ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

Soru 6.
*
**
***
****
*****
******
Yukarıda görüldüğü gibi bir ekran çıktısı veren consol programını yapınız. NOT: Program döngü kullanılarak yapılacaktır.

Soru 7: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan konsol programını yapınız.

Soru 8: Ekrana 10 kez “Bilişim Teknolojileri” yazan konsol uygulamasını yapınız.

Soru 9: Kullanıcıya ismi sorularak, ekrana 20 kez ismini yazan konsol uygulamasını yapınız.

Soru 10: 1 den 30′a kadar olan sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 11: 1 den 50′ye kadar olan sayılardan 5′in katı olanları ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 12: 1′den 50′ye kadar olan tek sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 13: 1′den 50′ye kadar olan çift sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 14: Klavyeden bir sayı girilerek, 1 den bu sayıya kadar olan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 15: Klavyeden iki sayı girilerek, girilen bu iki sayı arasında kalan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 16: 1′den 10′a kadar olan sayıların karelerini ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 17: Klavyeden girilen 5 sayının çarpımını ekrana yazan consol programını yapınız.

Soru 18:  Klavyeden girilen 5 adet sayıdan yalnızca pozitif olanların toplamını bulan konsol programını yapınız.

Soru 19: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan pozitif sayıların ve negatif sayıların toplamını ayrı ayrı bulan konsol programını yapınız.

Soru 20: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan kaç tanesinin tek olduğunu bulup, ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

Soru 21: Klavyeden “1″ girilinceye kadar girilen tüm sayıların toplamını ekrana yazan konsol programını yapınız.

Soru 22: Sayı tahmin oyununu yapınız. Kullanıcıya 3 tahmin hakkı verilecektir. 3 kerede bilemezse “Oyun Bitti” mesajı çıkacaktır.