Otopark Ücreti Hesaplama (Pogramlama Temelleri – Visual Studio C#)

Bir otoparka Binek, Otobüs, Kamyon ve Diğer olmak üzere 4 tür araç park etmektedir. Kullanıcıya araç türünü, araç plakasını ve otoparkta kalacağı süreyi girdirerek çıkışta “….. plakalı aracınızla …… saat otoparkımızda durdunuz. Ücretiniz : …. TL dir. Teşekkür ederiz.” mesajını yazacak programın algoritmasını yazınız ve bu algoritmaya uygun C# kodlarını oluşturunuz.

Algoritma :

  1. Başla
  2. Aracınızın türünü Giriniz: B-b:Binek, O-o:Otobüs, K-k:Kamyon, D-d:Diğer
  3. Aracın Plakasını Giriniz
  4. Otopark süresini giriniz
  5. Eğer Aracın Türü Binek ise ucret= sure*5
  6. Eğer Aracın Türü Otobüs ise ucret= sure*7
  7. Eğer Aracın Türü Kamyon ise ucret= sure*9
  8. Eğer Aracın Türü Diğer ise ucret= sure*3
  9. Ekrana “….. plakalı aracınızla …… saat otoparkımızda durdunuz. Ücretiniz : …. TL dir. Teşekkür ederiz.” yaz
  10. Bitir.

Kodlar:

 string cins, plaka; 
 int sure, ucret;

 Console.Write("Aracınızın türünü Giriniz: B-b:Binek, O-o:Otobüs, K-k:Kamyon, D-d:Diğer : ");
 cins = Console.ReadLine();

 Console.Write("Aracınızın Plakasını Giriniz:");
 plaka = Console.ReadLine();

 Console.Write("Otopark süresini Giriniz:");
 sure = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

 if (cins == "B" || cins == "b")
 {
 ucret = 5 * sure; 
 }
 else if (cins == "O" || cins == "o")
 {
 ucret = 7 * sure;
 }
 else if (cins == "K" || cins == "k")
 {
 ucret = 9 * sure;
 }
 else if (cins == "D" || cins == "d")
 {
 ucret = 3 * sure;
 }
 else
 {
 Console.WriteLine("Hatalı Giriş Yaptınız!!!");
 ucret = 0;
 }
 Console.WriteLine("{0} plakalı aracınızla {1} saat otoparkımızda durdunuz. Ücretiniz : {2} TL dir. Teşekkür ederiz.", plaka, sure, ucret);
 Console.ReadKey();

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.