Action Script 3.0 Kodlamaya Giriş

Trace Kullanımı

Aşağıdaki uygulamaları Adobe Flash programında yeni bir AS3 belge açıp, Percere > Eylemler komutu ile (F9) kodlama panelini açıp yazabilirsiniz.

KODLAMA UYGULAMASI

Belgenin 1. karesine boş anahtar kare oluşturup aşağıdaki kodları yazalım.

trace("---------1.Karedeki kodlar---------");
var a:uint=10; // pozitif tam sayılar
var b:int=-5; // negatif ve pozitif tam sayılar
var toplam:int;
toplam=a+b; 
trace("a=",a," ve b=",b," sayılarının toplamı:",toplam,"'dır.");

a++; // a nın değerini 1 arttır.
toplam=a+b;
trace(toplam);
toplam--; // toplam değişkeninin içeriğini bir azaltır.
trace(toplam);

Belgenin 10. karesine boş anahtar kare oluşturup aşağıdaki kodları yazalım.

trace("---------10.Karedeki kodlar---------");
const pi:Number=3.14; // tanımlarken değer ataması yapımalı
var r:uint=5; // uint poz  tam sayılar
var daireninAlani:Number;
daireninAlani=pi*r*r;
trace("Dairenin Alanı:",daireninAlani);

Belgenin 11. karesine boş anahtar kare oluşturup aşağıdaki kodu yazalım.

stop();

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.